İlim öğrenmekten maksat

“Çok şey bilmek, İnsanı kurtarmaz… Şeytan da âlimdi, ilim vardı, ama; İhlas yoktu”…İlim öğrenmekten maksat

Tefsir ne demek?

Tefsîr kelimesi “fesr” veya “sefr” kelimesinden türemiştir. Fesr; sözlükte doktorun hastalığı teşhis için suya (idrara, kana, balgama) bakması, bir şeyi beyan etmek, keşfetmek, üzeri kapalı bir şeyi açmak; sefr ise, kapalı bir şeyi açmak, aydınlatmak ve keşfetmek anlamlarına gelir. Istılahta; anlamı kapalı olana, manası zor anlaşılan sözden ne kastedildiğini açıklama demektir. Tefsîr kelimesi daha çok Kur’ân kelime, terkip ve cümlelerinin ne anlama geldiğini açıklamak, müşkül ve garîp lafızları izah etmek, Kur’ân’ı yorumlamak anlamında kullanılır.
Bu bağlamda tefsir; bizlere işin incelilerini öğrenmemizi sağlayan bir ilim dalı diyebiliriz. Tefsir öğrenmekle veya öğretmekle bizlerin tefsir ettiğimiz bilgilerin hayatımıza uygulamadıktan sonra ne işe yarayacaktır? O zaman ilim öğrenmekteki maksat nedir?

Kabaca;
“Eşeklik edip, binlerce kitabı yıllarca sırtımızca taşımaktır. Okuduklarımızı uygulamamak.”

Kibarca;
“İlim öğrenmekten maksat amel etmektir. İlmin meyvesi öğrendiğinle amel etmektir.”

Kısa bir hatıra;

Genç bir kardeşimiz tefsir dersleri alıp bildiği kadarıyla da dersler vermektedir. Fakat kendisine yöneltilen bir soruya “şeytanın bizleri nasıl kandırdığını” özetlemektedir.

Soru; Bir bayanın pantolon giymesi doğru mudur?

Cevap; Nefsime söz dinletemiyorum.

Bu kardeşimiz bayan, kapalı ve pantolon giymektedir. Pantolon ve tesettür kelimelerini yan yana aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizleri derinden etkilemektedir.

Evet, burada çok samimi, olayın farkında ve neden kaynaklandığını ifade eden güzel bir cevap vardır. Fakat şunu asla unutmamalıyız; Şeytan veya nefis bizleri kendi silahımızla çok rahatlıkla vurabilmektedir. Biliyorum ama yapmıyorum ile yapamıyorum çok farklı, gayret etmekle hayret etmenin farklılıkları kadar ayrı şeylerdir. İşinizde uzman olabilirsiniz fakat bunu uygulamıyorsanız sizlere bir yararı olabilir mi?
Profesör uzaman bir doktor olduğunuzu düşünelim, fakat hiçbir ameliyata girmiyor, hiçbir hastayı muayene etmiyor ve hiçbir yerde çalışmıyorsunuz bu size ne gibi bir yararı olur, sadece bilmek yeter mi?
Bu hususta hadisi şerifler herkesin anlayacağı açık şekilde ifade edilmektedir.


“Resûlullah (s.a.v.), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti.

(Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22)

“Resûlullah (s.a.v.), kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti.”
(Buhari, Libâs 61)

“Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti.”

(Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)


Bizlere not;

İman ağacımızı besleyip güzel amel meyveleri elde etmeye bakalım. Bu meyveleri hem dünyada hem de ahirette yemek için sabırla çalışalım.

www.ilmisuffa.com

Bir cevap yazın