2023 Kadir gecesi hangi gün veyahut ne zaman?

Kadir gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği mübarek gecedir.

Kadir suresinin 3. ayetinde “bin aydan daha hayırlı” olduğu haber verilen 2023 Kadir gecesi; 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ GERÇEKTE NE ZAMAN?

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın Ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğini bildiren âyetlere göre Kadir gecesinin Ramazan ayı içinde bulunduğu ortaya çıkıyor.

Bu gecenin daha çok Ramazan’ın son 10 veya 7 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) vardır. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok Ramazan’ın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “Ṣıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramażân”, 2, 6; Tirmizî, “Ṣavm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmiyor.

İslam ve İhsan