Dünya fitnesi nedir veyahut ne demektir?

Dünya fitnesi pek çeşitlidir.

Câzibesiyle insanı baştan çıkaran mal, mülk, nefsin hoşlandığı çeşitli zevkler, hatta insanı başkasına muhtaç edip zor durumda bırakan fakirlik birer dünya fitnesidir. Bunların hepsi insana âhiret yolcusu olduğunu, yapması gereken birtakım görevleri bulunduğunu unutturan, ihmâl ettiren ve ayağını kaydıran uçurumlardır. Bu hadisi rivayet eden muhaddislerden biri dünya fitnesinin deccâl olduğunu söylemiştir. (Buhârî, Daavât 37) Nitekim Peygamber (s.a.s.) Efendimiz deccâl fitnesinin dünya fitnesinin en büyüğü olduğunu söylemiştir. (İbni Mâce, Fiten 33)

Yüce Rabbim hepimizi onun şerrinden muhafaza buyursun (Âmin).

Kaynak: Riyazüs Salihin

İslam ve İhsan