Kur’ân’da bildirilen sâliha hanımlar kimlerdir? Saliha hanımların fazileti ve vasıfları…

Ebediyet yolculuğunda müstakîm haritamız olan Kur’ân-ı Kerim; hayra tevcih etmek üzere, sâliha hanımlara dair birçok misaller vermiştir:

  • Hazret-i İsmail’in annesi Hacer Vâlidemiz; çölün ortasında kendilerini azıcık bir gıdâ ve su ile bırakan Hazret-i İbrahim’e;

“–Bunu Allah mı emretti? Öyleyse O bizi zâyî etmez!” diyerek muazzam bir teslîmiyet göstermiş, bu büyük rızâ hâliyle ilâhî yardıma mazhar olmuş ve Zemzem ikrâmıyla taltif edilmişti.

  • Hazret-i Musa’nın annesi; ilâhî ilhâma nâil olarak, öldürülmek üzere olan evlâdını bir sandığa koyup Nil’e bırakmış, Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla evlâdını, Firavun’un sarayında büyütmüştü.

Âsiye Vâlidemiz de Hazret-i Musa’yı şefkatle himaye edip, ona îmân etti. Firavun’un türlü işkencelerine rağmen îmânından dönmeyerek topluma en güzel fiilî irşadda bulundu. Şehîd olarak yüce ikramlara nâil oldu.

  • Hazret-i İsa’nın annesi Meryem ve onun annesi Hanne Hatun; yine;

➢Allah yolunda fedâkârlık, hizmet ve gayret,

➢Evlâtlarının ebedî istikballeriyle dertlenmek,

➢Evlâtlarının âhiretleri için Allâh’a sığınmak,

➢Onları Allah yoluna adamak, ibâdet ve takvâ yoluna sevk etmek,

➢İffet ve hayâ gibi muhteşem hasletlerde zirve oldular. Hem evlâtlarına hem de toplumlarına rahmet vesilesi oldular.

Hazret-i Meryem’in annesi Hanne Hatun, daha hâmileyken evlâdının ebedî istikbâlini düşündü. Bunun için dertlendi. Duâ etti. Onu mâbed hizmetine adadı. Bu samimî niyeti sebebiyle kızı, Beytü’l-Makdis’te ibâdetle yetişti. Kur’ân’da ismi geçen tek hanım olan Hazret-i Meryem oldu. Bir ülü’l-azm peygamberin annesi ve vasîsi oldu. Kur’ân’da bir sûre, Âl-i İmrân / İmrân’ın ailesi ismini aldı. (İmran, Hanne Hatun’un beyi ve Hazret-i Meryem’in babasıdır.)

Nitekim Hazret-i Meryem’in adı, Kur’ân-ı Kerim’de 34 defa geçer. Bu; ümmetin hanımlarına, ona benzemek husûsunda bir teşviktir.

Demek ki her anne evlâtlarının ebedî istikbâlinin derdi içinde olmalıdır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Şubat, Sayı: 216

İslam ve İhsan