Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in üzüntü ve endişeyi gidermek için okunmasını tavsiye ettiği dua.

Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu:

Bir kula herhangi bir üzüntü veya tasa isabet eder de:

“Allâhım! Ben Senin kulunum. Senin erkek ve kadın kullarının evladıyım. Her şeyimle Senin elindeyim. (Üzerimde her türlü tasarrufu yapan Sensin.) Benim üzerimde geçerli olan sadece Sen’in hükmündür. Benim hakkımdaki takdirin adaletin ta kendisidir. Senden isteğim odur ki: Zat-ı Ulûhiyetini isimlendirdiğin her bir ismin hürmetine, yarattıklarından herhangi birine öğrettiğin herbir ismin hürmetine, kitaplarında indirdiğin herbir ismin hürmetine, nezd-i ulûhiyetinde sadece Senin bildiğin her bir ismin hürmetine Kur’ân’ı kalbimin baharı, göğsümün nuru yapasın. Hüznümün ortadan kaldırıcısı, gam ve kederimin gidericisi kılasın.” derse, Allah ona hüzün ve tasasını ortadan kaldıracak bir yol gösterir. Bunların yerine ona ferahlık verir. diye buyurdu.

Bunun üzerine Sahabe: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bunu öğrenmeyelim mi?” dediler.

“Bilakis bunu duyan herkesin öğrenmesi gerekir.” dedi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/391 (3712), 452 (4318); Hâkim, Müstedrek, 1/509)

İslam ve İhsan