Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, LGBT+ vb. milli ve manevi değerlerimizi tehdit eden sapkınlık ve ifsat hareketlerine dur demeye çağırıyor.

Toplumların iffet, haya ve ahlak perdesini parçalamayı hedefleyen, aileyi ve nesilleri bozmaya yönelik faaliyetlerin odağı haline gelen LGBT ve emsali kuruluşlar, “insan hakkı” ve “özgürlük” gibi masum kelimelerin arkasına sığınarak sapkınlıklarını örtbas etme ve hatta sapkınlıklarının misyoneri olma yolunda çok yönlü bir çabanın içine girmişlerdir. Dinî, millî ve ahlakî değerlere karşı bayrak açan bu hareketlere karşı kamu ve sivil toplum gerekli mücadelede zaafiyet gösterir ya da umursamaz bir tutum sergilerse, sadece değerlerimiz değil, milli güvenliğimizin de ciddi yaralar alacağı şüphesizdir. Bu itibarla toplumun bozulmasına ve kokuşmasına bataklık eden bu yapılar, bir an önce ıslah edilmeli ya da kurutulmalıdır.

“Yangın bizim evde değil” diyerek uyumaya devam edenler, zehirli dumanlara maruz kaldıklarında tehlikenin ciddiyetini farketseler de iş işten geçmiş olacaktır. “Onursuzluk illeti”ni, üzerinde “Onur” yazan maskelerle örtmeye çalışan cür’etkâr ifsat hareketlerine karşı kamu, özel sektör, sivil toplum ve akl-ı selim sahibi olan herkesin, toplumun ve nesillerin selameti için daha ciddi tedbirlere başvurması bir zarûret halini almıştır. Örgütlü nice küçük yapıların, örgütlenemeyen kalabalıklar üzerinde ölümcül yaralar açabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Kaldı ki LGBT lobisi dünya çapında örgütlenmiş ve birbirini destekleyen çok yönlü zehirli bir ağa dönüşmüştür.

Din, ahlâk, namus ve vatan gibi ulvi değerlerimiz uğruna kanlarını bu topraklara akıtan aziz şehitlerimizin ve şanlı ecdadımızın ruhlarını incitecek ve Hakk’ın gazabını toplumun üzerine çekecek bu nevi her çeşit ifsat hareketine karşı kamu kurum ve kuruluşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve milletimizin sağduyu sahibi fertlerini daha duyarlı olmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı

İslam ve İhsan