اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

24 Zilkâde 1443 Perşembe gecesi saat 01:50 îtibariyle Sevgili Şeyhimiz Mahmûd Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş âhirete irtihâl etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed’in başı sağolsun.

Hayatını ilim, amel ve ihlâs üzere bir toplumun inşasına vakfeden sevgili mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizi (Kuddise Sirruhû) uğurlamak üzere, yurt içi ve yurt dışından akın eden milyonlar, Fatih Camii’nde tarihte eşine ender rastlanacak bir cemaat teşkil etti. Edâ edilen Cuma namazının ardından, Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) cenaze namazını mahdûmu Ahmet Ustaosmanoğlu hocamız kıldırdı, tezkiye konuşmasını Mahmud Eren Hoca Efendi ve duâyı Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş Hoca Efendi yaptı. Daha sonra milyonlar, Sakızağacı Şehitliği’ne hareket etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde Ali Haydar Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin yakınındaki kabrine defnettiğimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizi (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân’a uğurladık. Akşam ile yatsı namazı arası Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) rûh-i şerîfleri için İsmailağa Camii’nde hatimler okunacak ve duâsı yapılacaktır.

Cenaze namazına iştirak eden ve cemaate hitap eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş’a, resmî erkândan, siyaset ve iş dünyasından kıymetli şahsiyetlere, güvenlik güçlerimiz ve emniyet teşkilâtımıza ve tarihe geçen bu büyük vefâ örneğini izhâr eden muazzez ihvân ve muhibbân tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Cenâb-ı Hakk’tan niyâzımız odur ki bizleri davasına sadık neferler olarak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolunda sabit kadem kullarından eylesin! İlmî ve hayrî hizmetleri ondan öğrendiğimiz aynı usûl ve hassasiyet üzere sürdürme konusunda azîm ve sebât lütfunu bizlere ihsân buyursun! Âmîn!

Kaynak : https://www.ismailaga.org.tr/mahmud-efendi-hazretlerimizi-kuddise-sirruhu-milyonlarin-sahidligiyle-ugurladik