Yeryüzünde ilk kurban ne zaman kesilmiştir? İlk kurbanı kim kesti? İlk kurbanın hikayesi.

İlk kurban bilgisi; Hazret-i Âdem’in iki oğlu, Hâbil ve Kābil kıssasında karşımıza çıkar. İlk kurbanı Allâh’a onlar takdim ediyorlar. Arapça’da kurbanı ifade eden; «nüsük, udhiye, zibh, takdime, hedy, bedene» gibi kelimeler yer alsa da bu kıssanın anlatıldığı âyet-i kerîmede de

“…Vaktiyle o ikisi birer kurban takdim etmişlerdi…” (el-Mâide, 27) ifadesiyle bizzat «kurban» kelimesi geçmekte.

Türkçemizde de muhtemelen bu sebeple, bu ibâdeti ifade için «kurban» kelimesi yaygınlık kazanmıştır.

Rivâyetlere göre; Kābil ziraatle, Hâbil hayvancılıkla meşgul idi. Bir münasebetle Cenâb-ı Hakk’a yakınlaşma vesilesi adıyorlar.

  • Hâbil; en semiz, en kıymetli hayvanını Cenâb-ı Allâh’a kurban olarak takdim etti.
  • Kābil ise mahsûlün en değersizini, en kötüsünü kurban olarak takdim etti.

Önceki şerîatlerde adak / kurban olarak takdim edilen şeyler yüksekçe bir tepeye konulurdu. Gökten bir ateş gelip onu yakarsa kabul olduğu anlaşılıyordu. (Bkz. Âl-i İmrân, 183 ve tefsirleri)

Hâbil’in kurbanı kabul edildi. Kābil’inki reddedildi. Zira;

“…Allah, ancak takvâ sahiplerinin kurbanını kabul eder.” (el-Mâide, 27)

Kaynak: Ahmet Hamdi Yıldırım, Yüzakı Dergisi, Sayı: Temmuz 2022

İslam ve İhsan